P O Z O R !!!
 
Cítiš, že za počítačom to nie je to pravé,
Chceš sa učiť tradičné aj športové karate?
Rád spoznávaš nových priateľov?
Chceš sa dať telesne do poriadku?


Teraz máš príležitosť!

Organizujeme pravidelný N Á B O R pre
všetky vekové kategórie od 6 rokov.


nižšie technické stupne a nábor:

-Pondelok: 15.45 - 17.15

-Piatok: 15.45 - 18.00

 

vyššie technické stupne:

-Utorok: 17.15 - 20.00

-Štvrtok: 15.45 - 17.15

-Piatok: 18.00 - 20.00


-telocvičňa ŠKP
v budove Polície na Vajanského ulici.

Poplatok: mesačný
Zľavy: 2. rodinný príslušník = 50%
             3. rodinný príslušník = 75%